Členové výkonného výboru olympijského šplhu


Předseda VVOŠ

Kotlan Václav

Členové VVOŠ

Ciglová Dana

Filip Tomáš

Košťák Ondřej

Niezgodzký Pavoľ