Doporučení VVOŠ o zřízení kategorie 4,5 m i pro muže

V rámci snahy rozšířit závodnickou základnu šplhu na laně bylo všem organizátorům zasláno Doporučení VVOŠ o zařazení kategorie muži – 4,5 m. Podrobnosti najdete v Doporučení VVOŠ pro organizátory Velkých cen.