Vzhledem ke stále častějším dotazům typu “jak trénovat šplh” jsme byli nuceni vytvořit na našem webu samostatnou sekci věnovanou právě tréninku šplhu. Pevně věříme, že rozšíření Světa šplhu o jakousi tréninkovou příručku povede k rozšíření závodnické základny a zlepšení výkonů všech šplhounů.

Sekce trénink je pro přehlednost rozdělena do několika částí, kde se zájemci o šplh mohou seznámit téměř se vším, co trénink šplhu obnáší. V úvodních kapitolách jsou stručně popsané anatomické základy práce paží a svalů při šplhu, základní pojmy a principy tréninku. Několik dalších kapitol je věnováno teorii tréninku síly a šplhačské vytrvalosti s uvedením základních tréninkových metod a prostředků včetně ilustrativních obrázků a videí. V další části je podrobně probrána technika šplhu a její trénink. V závěrečných kapitolách jsou uvedeny základy regenerace, zásady stavby a organizace tréninku včetně uvedení příkladných tréninkových plánů jednotlivých závodníků.

Vzhledem k velké obsáhlosti problematiky tréninku šplhu je tato sekce webu stále ve stádiu výstavby a bude proto postupně doplňována. Své připomínky, náměty a příspěvky nám neváhejte poslat na info@svetsplhu.cz.

Inspirací této tréninkové sekce pro nás byla především publikace Rudolfa Tefelnera – Trénink sportovního lezce z roku 1999. Část textové části této publikace je v několika kapitolách tréninkové sekce s menšími šplhačskými úpravami použita. Tímto ještě jednou děkujeme autorovi za svolení k použití jeho duševního díla.

Vzhledem k tomu, že autoři webu nejsou nijak vzdělaní v oboru tělovýchovy a sportu, je praktické použití veškerých zde uvedených informací pouze a jen na vlastní nebezpečí 🙂 .