Ustanovení

Olympijský šplh je jako sportovní disciplína registrována pod Českou gymnastickou federací (ČGF). Kromě obecného zaštítění našeho sportu pravidelně finančně přispívá na činnost v oblasti šplhu (příspěvky na pořádání MČR, podpora našich závodníků v soutěži ve Francii v roce 2007, atd.) ČGF žádá, aby se jednotliví výkonoví závodníci stali jejími členy.

Počínaje rokem 2010 bude proto nutné, aby se závodníci, kteří se šplhu věnují pravidelně, stali členy ČGF. Členství spočívá v registraci a uhrazení členského poplatku na daný rok (za rok 2010 je to 100 Kč). Žádost o členství (jméno, klub, rodné číslo) prosím podejte prostřednictvím Pavola Niezgodzkého niezgodzky@zsangel.cz nebo Václava Kotlana vaclav.kotlan@email.cz do 15. 2. 2010. Startovné na MČR bude pro členy ČGF výrazně zvýhodněné.

Členství jednotlivých závodníků v ČGF přispívá nejen k prestiži olympijského šplhu, ale i závodníků samotných.