Tam, kde se tvoří pravidla a řeší celé dění olympijského šplhu, je jako vždy schůze Výkonného výboru olympijského šplhu (VVOŠ), organizátorů Velkých cen (VC) a příznivců šplhu. Ta se bude konat u pomyslného kulatého stolu v úterý 19. ledna 2016 od 17:30 tradičně v prostorách Sokola pražského, v ulici Žitná 42 v Praze.

Nejen členové VVOŠ a organizátoři VC

Zváni jsou tedy i všichni, kdo chtějí a mají co říci k olympijskému šplhu jako takovému. Toto setkání je tedy tou pravou příležitostí k projednání jakéhokoli dotazu, prosby či jakékoli připomínky. Přítomní členové Výkonného výboru OŠ a zástupci Velkých cen v tomto případě prodiskutují problematiku daného příspěvku a odhlasují případné změny a další kroky. Většinou již s platností na nadcházející sezónu.

Přijďte proto podpořit rozvoj Olympijského šplhu a udat mu ten správný směr!