Minulý týden v úterý 19. ledna 2016 v prostorách Sokola pražského se konalo zasedání Výkonného výboru Olympijského šplhu (VVOŠ) a zástupců Velkých cen (VC).

Členové VVOŠ, zástupci VC, ale i fanoušci šplhu

Zasedání se tradičně účastní většina členů VVOŠ, zástupců VC, své slovo ale dostanou i samotní závodníci či ti, kteří chtějí nebo mají co říci k Olympijskému šplhu jako takovému.

Jednalo se mimo jiné o těchto tématech

  • Kvalifikační kritéria pro účast na MČR – po loňském zpřísnění těchto kvalifikačních kritérií v podobě nutnosti registrace u ČGF pro všechny závodníky a zpřísnění kvalifikačních časů mužské a dorostenecké kategorie, se letos nic neměnilo s tím, že ta loňská aktuálně vyhovují.
  • Sestavoval se kalendář pro sezónu 2016, jež můžete pravidelně sledovat v sekci Kalendář akcí, kde jsou postupně upřesňovány konkrétní data plánovaných akcí.
  • Jednalo se dále o sporech a jednáních s Českým olympijským výborem ohledně používání olympijské symboliky v našem sportu a komerční stránkou akcí. Do doby uzavření jednání dočasně VVOŠ doporučuje organizátorům jednotlivých závodů nepoužívat na propagačních materiálech k závodu, plakátech, propozicích, apod., výraz „olympijský“ spolu s uvedením sponzorů závodu. V případě jakýchkoli dotazů ohledně této záležitosti neváhejte kontaktovat předsedu výkonného výboru, Vaška Kotlana, na adrese vaclav.kotlan@email.cz.
  • Dalších mnoho témat, která byla projednána jsou podrobně rozepsána v zápise ze zasedání Výkonného výboru olympijského šplhu a zástupců Velkých cen.

Zápis z jednání

Zápis ze schůze Výkonného výboru OŠ a zástupců VC – 2016