Výkonný výbor olympijského šplhu, chcete-li VVOŠ, stanovil datum schůze před zahájením sezóny 2017. Bude jím příští čtvrtek 26. 1. 2017 od 18:30, a to opět v Sokole pražském v Žitné ulici 42. Zasedání se již tradičně odehraje v tamní hospůdce.

Zúčastnit se může každý, nejen členové VVOŠ a zástupci VC

Členové VVOŠ jsou ti, kdož mají hlavní slovo v rozhodování. Dále jsou jimi zástupci Velkých Cen (VC) a významných závodů (ku příkladu tradičního závodu na 14 m). Výkonný výbor OŠ ale pamatuje i na závodníky či kohokoli zainteresovaného ve šplhu na laně, a tak se může zúčastnit každý. Prostor k vyjádření tedy dostává opravdu každý a i na tyto názory se vždy přihlíží. Přeci jen se pravidla tvoří pro vás, závodníky!

O čem se na takovémto zasedání vlastně jedná?

  • Již tradičně je sestavován kalendář termínů všech závodů, jak již těch nominačních na Mistrovství ČR (tedy velkých cen – VC), tak těch významných.
  • Hodnotí se předchozí sezóna, co se povedlo, nebo naopak nepovedlo.
  • Upravují se pravidla, pokud je zapotřebí cokoli doplnit nebo změnit.
  • Dále se probírají důležitá témata, která souvisí s vedením olympijského šplhu a fungování tohoto sportu jako takového.

Volby do VVOŠ

Mandát členů Výkonného výboru OŠ je vždy stanoven na 4 roky, který ovšem koncem roku 2016 vypršel. Proto předseda, Václav Kotlan, vyhlásil volby nových členů tohoto výboru. Právo hlasovat měli stávající členové výboru a právě zástupci VC a významných závodů. Nechme se zatím překvapit, jak tyto volby dopadly. Nově zvolení členové si právě na této schůzi zvolí svého předsedu. Zda se jím již potřetí stane, dosud dvakrát zvolený, Václav Kotlan, se dozvíme v zápisu schůze. Ten bude vyvěšen v sekci pro to určené, tedy mezi důležitými dokumenty OŠ.

Kdo byli členové VVOŠ? Na to se můžete podívat v aktuálním přehledu členů Výkonného výboru OŠ. Jakmile budou známi noví členové, a zároveň si zvolí nového předsedu, tento přehled bude aktualizován.