Začněme s komentářem nadpisu od konce. Tedy jednou ze dvou velice důležitých bodů jednání výkonného výboru – kategorie masters a název tohoto sportu.

Nový název našeho sportu – Šplh na laně

Čas uzrál na to, abychom si řekli, že šplh na laně má sice historický odkaz na Olympiádu, ovšem tento přídomek v současné době tak trochu postrádal smysl a byl pro mnohé spíše matoucím (nehledě na legislativní problémy s českým olympijským výborem v roce 2016). Nic to ovšem nemění na tom, že ctíme počátky novodobé éry našeho sportu. Není tím ani míněno, že bychom chtěli zapomenout na hlavní myšlenku, proč nejen Radko Valík vyzkoušeli nultý ročník Memoriálu Bedřicha Šupčíka. Další podrobnosti se dozvíte v zápise.

Masters – nová kategorie?

Tak trochu ano, ale i ne… Než abych to zde popisoval, vypůjčím si raději slova ze zápisu jednání VVŠ:

Úprava kategorií. Výkonný výbor jednomyslně odsouhlasil následující úpravu v soutěžních
kategoriích: Počínaje letošním rokem bude zavedena nová kategorie „Masters“, do které
spadají závodníci starší 50 let. Kategorie bude samostatně vyhlašována. Kategorie Senioři
(nad 40 let) již nebude samostatně vyhlašována, nicméně tito závodníci (ve věku 40-50 let)
budou ve výsledkové listině označeni jako senioři a budou se nadále uvádět do historických
žebříčků. Úprava kategorií lépe reflektuje výkonnost závodníků a zároveň má minimální
dopad na historickou návaznost. Zároveň se ruší možnost tzv. „omlazení“. V tomto smyslu
budou upravena pravidla

Další body jednání a mužská kvalifikace na MČR pod 11,50 s

Bylo schváleno snížení kvalifikačního času na MČR, a to pouze u mužské kategorie, nově na 11,50 vteřin a lepší.

Dále se jednalo o mnoho problémech, ale i vizích do budoucna či plánovaných vylepšeních. Kompletní zápis se všemi podrobnostmi si přečtěte na odkazu výše/níže.