Bedřich Lovák je i v jeho věku úctyhodným nestorem. Opět nám připravil akci věnující se šplhu, a to tentokrát oslavu první československé zlaté medaile Bedřicha Šupčíka. Akce se bude konat v rámci oslav v TJ Montas Kukleny u Hradce Králové.

V sobotu 6. 10. se tam potkají nadšenci šplhu a ti, kteří si troufají na hlavní kategorii. Tou je šplh s 5kg zátěží do výšky 4,5 m. Vše samozřejmě dle regulí šplhu na laně. Tedy bez pomocí nohou, ze sedu, bez odrazu a jen za pomocí paží.

Podrobnosti naleznete na plakátu, jež nám zaslal pořadatel.

Světe div se 2018 - plakát - oslava první československé zlaté medaile Bedřicha Šupčíka