Je tomu již pár dní, kdy se sešli členové VVŠ, někteří zástupci velkých cen a pár jedinců z řad závodníků. Letošní schůze byla velice plodná a dohodlo se mnoho změn či úprav. Časová prodleva zápisu byla způsobena ještě dohodnutým interním hlasováním členů VVŠ a zástupců VC o změně kategorií.

Pojďme se podívat na pár nejdůležitějších (ovšem ne všechny, ty najdete v kompletním zápisu ze schůze, viz výše):

  • Úprava kategorií – vznikla nová kategorie VI – žákyně, kam se řadí dívky mladší než 15 let. Tato kategorie může být vypsána samostatně respektive ji lze sloučit s kategorií V – ženy a dorostenky (nyní tedy nově s věkovým rozpětím 15 let výše včetně).
  • Pravidelní a hlavně pozorní závodníci již vědí, že co dva roky je zpřísňován limit pro účast/nominaci na Mistrovství ČR. A to právě nyní nastalo. Časová kritéria jsou takováto (ostatní kritéria, jako povinné účasti na VC během roku a nutná registrace u ČGF jsou stálá a neměnná):
    • kategorie I a II – žáci a dorostenci – zůstává neměnných 7 s,
    • kategorie III – muži – 11 s,
    • kategorie V – ženy a dorostenky – nově 15 s.
  • Zůstaňme u MČR – je očekáváno zpřísnění časového limitu do dvou finálových kol kategorie III, muži, a to na symbolických šupčíkových 7,20 sekund. Dále bude sjednocen systém závodu na 2 + 2 finálová kola i pro ostatní kategorie, tak jako tomu bylo u kategorie III – muži. Tyto změny budou zveřejněny dostatečně dopředu před začátkem konání MČR v prosinci.
  • Vznikl nový závod ve Dvoře Králové nad Labem, a to VC Podkrkonoší. Datum byl stanoven na 25. dubna.

Všem, co byli přítomni, děkujeme za účast a těšíme se napřesrok.

LinS