Každoročně před začátkem sezóny zasedá výkonný výbor, aby projednal vše potřebné z uplynulé sezóny, ale i budoucí sezónu. Této schůze se tradičně neúčastní pouze členové VVŠ, ale i všichni, kdo se chtějí podílet na vývoji našeho sportu. Tímto jsou tedy zváni ti, co mají k dění co říci, ale i ti, kteří se chtějí jen dozvědět, kam šplh na laně směřuje.

U pomyslného kulatého stolu se sejdeme 21. ledna 2020 v prostorách Sokola Pražského v 17 hodin.