5.března proběhlo obvodní kolo škol Prahy ve šplhu. Soutěže družstev ve všech žákovských kategoriích se zúčastnilo celkem 79 žáků.
Žáci 2. – 5. ročníku a děvčata z 6. – 9. tříd soutěžili ve šplhu na tyči do výše 4,5 m. Chlapci 6. – 7. ročníku šplhali na laně s přírazem nohou, starší bez přírazu, taky do výšky 4,5 m. Nejlepší družstva obdržela medaile, diplom a body do celoroční soutěže o Pohár starosty. Nejlepší „šplhavci“ jednotlivci v každé kategorii byli za svůj výkon odměněny cenami, které jim věnoval Oddíl šplhu školního sportovního klubu při ZŠ ANGEL, který soutěž pro organizátora – Dům dětí a mládeže Modřany – technicky zajišťoval elektronickou časomírou.

Vítězná družstva III.a IV. kategorie postoupila do celopražského klání, které se uskuteční 12.března opět na ZŠ ANGEL.

Výsledky AŠSK Praha 12 – 2020:

Kategorie I. (žáci a žačky 2. – 3. ročníku)

 1. ZŠ Rakovského
 2. ZŠ ANGEL
 3. ZŠ Smolkova

Kategorie II. (žáci a žačky 4. –  5. ročníku)

 1. ZŠ ANGEL
 2. ZŠ Rakovského
 3. ZŠ T.G. Masaryka

Kategorie III. (6. – 7. ročníku)

 1. ZŠ T.G.Masaryka
 2. ZŠ ANGEL
 3. ZŠ Rakovského
 4. ZŠ Smolkova

Kategorie IV. (8. – 9. ročníku)

 1. ZŠ ANGEL
 2. ZŠ Na Beránku
 3. ZŠ T.G.Masaryka
 4. ZŠ Smolkova