Začněme tak trochu odzadu, a to organizačními věcmi. Po volbě předsedy v nově zvoleném výkonném výboru je na pořadu standardní schůze Výkonného výboru šplhu na laně, jež se účastní:

  1. členové VVŠ,
  2. zástupci všech velkých cen a významných závodů,
  3. případně odborná veřejnost, co má k daným tématům co říci, nebo chce jen nasát informace a účastnit se dění v našem sportu.

Do kalendářů si proto zájemci zapíší tyto údaje:

Volba nového Výkonného výboru a jeho předsedy

Již tři čtyřleté funkční období (tedy neuvěřitelných 12 let) vládl šplhu charizmatický, vyrovnaný a všemi uznávaný Vašek Kotlan. Příbramský svěřenec byl tedy dvakrát znovuzvolen, a tak není s podivem, že již požádal ostatní členy, aby zvolili někoho jiného. Někoho, kdo přijde léty neotupen, nějaký mladý svěží vítr. Svého předsedu si výkonný výbor volí mezi svými nově zvolenými členy, a těmi nově jsou:

Právě poprvé zvolený šplhoun do těchto vod, byl víceméně jednohlasně zvolen a zhostil se tedy čestné funkce předsedy. Je jím tedy:

Ačkoliv se tedy jedná o novice, je to ostřílený šplhoun s bohatými zkušenostmi pozadí šplhu. Aktivně se věnuje šplhu již od základní školy, k němuž jej přivedl právě jeho učitel tělesné výchovy, Pavoľ Niezgodzký. Nat, jak si rád nechává říkat, již mnoho let aktivně podněcuje organizační záležitosti VVŠ, je velice aktivní na sociálních sítích (InstaGram: Rope Climbing CZ, FaceBook: svetsplhu.cz a YouTube: The Rope Climbing CZ) a pomáhá ku příkladu s komunikací se závodníky při pořádání MČR.

Tímto bychom tedy chtěli velice poděkovat Vašku Kotlanovi za perfektně odvedenou práci, neomylné rozhodování v těžkých situacích a vždy skvělý nadhled nad věcmi, které byly potřeba řešit a dále mnoho štěstí právě Natanaelu Měcháčkovi do této funkce.