Vážené závodnice, závodníci a organizátoři Velkých cen,

dovoluji si Vás za Výkonný Výbor Šplhu na laně (VVŠ) informovat o tom, že pro udržení stability a kontinuity výboru je vhodné provést mimořádnou novou volbu všech členů výboru. O tomto kroku po dlouhé a plodné diskusi stávajících členů výbor jednomyslně rozhodl a věří, že pro šplh bude tento krok pozitivním impulsem.

Buďte prosím informování, že 1. – 30. 9. 2022 bude moci každý závodník, závodnice či organizátor nominovat nové členy VVŠ.

Poté 1. – 14. 10. 2022 budou mít organizátoři závodů a členové VVŠ čas a prostor pro zvolení nového pětičlenného výboru z řad nominovaných.

Na závodě v Písku (15. 10.) bude ohlášen nový výbor, který si ze svého středu následně zvolí nového předsedu. Účastníci tedy budou mít informaci dříve, než ji později zveřejníme na webu a sociálních sítích.

Své návrhy posílejte prosím na email info@svetsplhu.cz a nezapomeňte uvést nejen vašeho nominanta s potvrzením jeho souhlasu, ale i sebe.

Rád bych všechny požádal o rozšíření této zprávy mezi všemi lidmi okolo našeho sportu.

Děkuji současnému výboru za jeho práci a vám všem za nominování nových členů.

Hezký den,

Natanael Měcháček
předseda VVŠ