Tam, kde se tvoří pravidla a řeší celé dění olympijského šplhu, je jako vždy schůze Výkonného výboru olympijského šplhu (VVOŠ), organizátorů VC a příznivců šplhu. Ta se bude konat ve čtvrtek 29. 1. 2015 od 17 hodin v prostorách Sokola pražského v ulici Žitná 42 v Praze.

Zváni jsou mimo jiné i všichni, kdo chtějí a mají co říci k olympijskému šplhu jako takovému.