Letní online schůze Výkonného Výboru Šplhu 2021

Nový předseda VVŠ (Natanael Měcháček) znamená jisté novoty. V tomto případě se bavíme již o druhé letošní schůzi VVŠ v půlce sezóny, a to konkrétně 30. 8. Co bylo předmětem jednání a na čem se výbor usnesl se můžete dozvědět ze zápisu níže.